Klåda i underlivet – viktigt med korrekt diagnos

Klåda i underlivet är en vanlig åkomma som uppstår bland annat i samband med att man fått en svampinfektion eller en könssjukdom. Exempelvis så får cirka 75 procent av alla kvinnor svampinfektion någon gång i livet som också innebär att man bland annat får klåda i underlivet. Även om både män och kvinnor kan få klåda i underlivet så är det vanligast att kvinnor drabbas.

Varför får man klåda i underlivet
Det kan finnas många orsaker till att man får klåda bland annat kan det bero på svamp i underlivet, som även ger besvär med illaluktande flytningar, att man har kläder som sitter tight, dålig hygien eller att man tvärtom tvättar sig för ofta. Andra vanliga orsaker kan vara att man rakar sig eller får besvär av bindor eller åtsittande trosor. Även könssjukdomar kan ge klåda och därför är det viktigt att man får reda på varför man har klåda så man kan sätta in rätt behandling som bland annat antibiotika vid svampinfektioner.

klada-underlivetInfektioner i underlivet är relativt vanligt hos kvinnor och framkallar ofta klåda i underlivet. Var fjärde kvinna som besöker en vårdklinik för könssjukdomar visar sig ha en bakteriell vaginos, som är mycket likt en svampinfektion men som behandlas annorlunda. Bakteriell vaginos är en åkomma som ger klåda i underlivet och illaluktande flytningar och ofta kan läkarna missa att kvinnan lider av bakteriell vaginos och istället tro att det är en svampinfektion då symptomen är så lika, vilket ibland kan leda till att man får fel behandling. Kvinnor som har bakteriell vaginos är också mer utsatta än andra kvinnor när det gäller att smittas av klamydia och därför är det viktigt att man får rätt antibiotika utskriven så man kan bli fri från besvären.

För att testa om en kvinna har bakteriell vaginos så krävs det att man genomgår flera tester där tre av fyra kriterier ska vara uppfyllda för att kunna ställa en säker diagnos. Testerna kallas för Amsels-metoden och innebär att läkarna kontrollerar flytningens karaktär, PH-värde, ett snifftest och slutligen granskar flytningen med mikroskop. En utredning har dock gjorts som visar att det är väldigt få vårdkliniker som använder sig av Amsels-metoden för att fastställa om kvinnan lider av bakteriell vaginos eller om det är en vanlig svampinfektion vilket leder till att många kvinnor felbehandlas och besvär som bland annat med klåda i underlivet finns då fortfarande kvar.

Nya metoder för att ställa korrekta diagnoser
Efter mycket forskning så finns det idag metoder för att ställa säkra diagnoser för de besvär som kvinnan lider av så att inte kvinnorna blir felbehandlade. Det är ett enkelt självtest där man genom en DNA-metod snabbt och enkelt får besked om ifall man lider av bakteriell vaginos eller om man har någon annan form av svampinfektion. Testet utför man enkelt hemma och sedan skickar man in testet och får svar inom några dagar. Efter att man fått svar så vet man vilken behandling man behöver för att bli kvitt sin infektion men även den klåda i underlivet som infektionen också medför.