All posts by Healthcare

Rabble introducerar erbjudanden inom tandvård

Rabble är en Sveriges skönaste företag när det kommer till rabatter och olika erbjudanden, både mobilt men även i desktop. Hos Rabble hittar du alltid giltiga rabattkoder, erbjudanden och kampanjer.

Rabble börjar med erbjudanden inom tandvård

Rabble börjar med erbjudanden inom tandvård

Tjänsten har över 6000 rabattkoder som gäller just nu och alla rabattkoder finns på rabble.se/rabattkoder eller i deras app.

Nu har Rabble även börjat med erbjudanden inom e-Hälsa området och först ut är Tandläkare.se. Genom samarbetet så kan du hitta aktuella sista minuten-tider samt rabatterade akuttider,  ta del av dessa erbjudanden här.

Gastric bypass säkraste metoden vid viktminskning

För personer som lider av extrem fetma, vilket innebär att man har en BMI på över 50, så finns det idag ett par behandlingar som fungerar effektivt. Båda behandlingarna kräver ett kirurgiskt ingrepp men de olika behandlingarna har olika framgångsfaktorer visar en färsk svensknorsk studie som genomförts av forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och vid universitetssjukhuset i Oslo. Studien genomfördes på totalt 60 personer, med en snittvikt på 160 kilo och en BMI på mellan 50 och 60, varav hälften behandlades med en gastric bypass operation och den andra hälften med en metod som heter duodenal switch.

Behandlingsmetoderna som användes vid studien
En gastric bypass operation innebär att magsäcken genom ett kirurgiskt ingrepp kopplas bort helt och att maten man äter istället direkt hamnar i tunntarmen. Genom denna metod så får kroppen möjligheter ändra signaler när det gäller hungerkänslor och mättnadskänslor samtidigt som kroppen inte upptar någon överflödig energi.

Duodenal switch är en annan fetmaoperation där man istället opererar bort en stor del av magsäcken och skapar två kanaler till tunntarmen vilket innebär att bara viss mat hamnar i magsäcken medan den andra delen passerar direkt till tunntarmen. På så sätt så får kroppen mindre tid på sig att tillgodogöra sig näringen från födan.

Gastric bypass var den säkraste metoden
Fem år efter genomförda operationer så har man nu utvärderat resultaten från de båda grupperna och dessa visar att båda metoderna är framgångsrika på olika sätt. Duodenal switch gav bäst resultat när det gäller viktminskning. I genomsnitt så hade personerna i den gruppen som behandlats med duodenal switchgått ned 66 kilo medan de personer som behandlades med gastric bypass hade gått ned 41 kilo i genomsnitt. Under de fem år som studien pågick så visade det sig dock att gastric bypass var den säkraste metoden av de två då bara 10 procent av de personer som deltog i studien och behandlades med gastric bypass behövde opereras på nytt på grund av problem som uppstått efter den första operationen mot hela 45 procent av de som behandlades med den andra metoden.

De personer som behandlades med duodenal switch fick också i större utsträckning läggas in på sjukhus på grund av bland annat näringsbrist. När det gäller förminskade risker för hjärtsjukdomar, kärlsjukdomar, lungsjukdomar, diabetes och allmänt en förhöjd livskvalitet så gav båda metoderna likvärdiga resultat.

Slutsatser av studien

Gastric bypass är den säkraste metoden vid operation för viktminskning

Gastric bypass är den säkraste metoden vid operation för viktminskning

Slutsatserna man kan dra av de olika behandlingarna är att duodenal switch ledde till större viktnedgång, förbättrade kolesterolvärden och glukosvärden efter fem år men samtidigt så var denna metod också förenat med fler och större hälsorisker. De biverkningar som denna metod kunde ge var bland annat kirurgiska komplikationer och näringsbrist vilket leder till att de personer som genomgått denna behandling i betydligt större omfattning blev tvungna att uppsöka sjukhusvård än de personer som genomgått en behandling med gastric bypass.

Torsten Olbers, kirurg vid Göteborgs universitet menar att man bör använda metoden duodenal switch med stor försiktighet och att gastric bypass är den bästa metoden idag med mindre hälsorisker, även om den ger en mindre viktminskning över 5 års tid.

Läs mer om gastric bypass här.

Akut tandvård: Att tänka på om man biter av en tand

Akut tandvårdAtt en tand kan gå sönder är något som många inte reflekterar över då det är en såpass stark del av vår kropp. Men om olyckan skulle vara framme och tanden skulle skadas genom yttre våld eller av att man råkar bita sönder den kan det orsaka olika problem. Ytterligare skada kan ske om tanden lämnas obehandlad, då den är i ett sårbart skick, och därför är det viktigt att behandla skadade tänder så fort som möjligt.

Om delar av en tand är borta blottläggs tandbenet och i värsta fall hela tandnerven, vilket gör tanden mycket känslig för temperaturskillnader, såpass att det kan leda till svår tandvärk.

Trasiga tänder har förmodligen vassa kanter, vilka kan såra tungan och munslemhinnan där olika typer av bakterier kan få fäste. Om bakterierna får fäste i tanden kan dem infektera tandroten, vilket ger ytterligare tandvärk utöver skadan.

Hur man bör agera
Man bör söka hjälp för alla typer av tandskador, och i första hand hos sin ordinarie tandläkare. Om man inte kan få eller har kontakt med tandläkaren så söker man upp den jourhavande tandläkaren. I en del landsting kan man ringa 112 och fråga efter den jourhavande tandläkaren, men det går även bra att använda Tandläkare.se och deras tjänst för akut tandvård.

Metoder och behandlingar
Det finns flera välfungerande metoder för att laga skadade eller avbitna tänder. Vilken man använder beror helt på hur skadan ter sig och hur den kom till. Men om tanden är alltför skadad ersätts den med en lagning eller en konstgjord tand, en så kallad krona.

Om det endast är en mindre skada i tanden, eller en ”grop”, så är ofta kompositfyllning ett bra alternativ. Plastmaterialet komposit innehåller keramikpartiklar som absorberas färgmässigt av den ursprungliga tanden, alltså syns lagningen väldigt lite. Kompositfyllningen fungerar utmärkt om en mindre skada eller hål ska lagas och är även ett ekonomiskt alternativ till porslin.

Om tanden är så pass trasig att dess innersta del, kallad för pulpan, är skadad så måste en rotfyllning utföras. Man får lokalbedövning under ingreppet. Behandlingen innebär att tandläkaren borrar tanden ren från karies och avlägsnar den inflammerade tandnerven. Tandrötternas kanaler försluts med ett gummimaterial innan tandläkaren påbörjar en vanlig lagning av tanden. Efter slutförd behandling finns inte längre någon nerv som kan ge upphov till tandvärk.

Har tanden däremot gått sönder för djupt ner under tandköttet så kan en rotfyllning inte vara tillräckligt. Detsamma gäller om hålet i tanden är för stort. I det läget måste tandläkaren dra ut den, men i praktiken så dras den inte ut utan vickas försiktigt loss under lokalbedövning. Ett tandimplantat är möjligt efter att en tand dragits ut, med en så kallad krona som monteras i käkbenet. En bro enligt Brånemarksmetoden kan också ersätta tanden.

 

Vaccination mot året influensa ger dåligt skydd

Influensa är för många människor en regelbunden besökare som kommer varje vinter och som aldrig verkar gå att undvika. Särskilt svårt är det att undvika influensa eftersom den förändras varje år. Symtomen liknar en förkylning men kan även vara kräkningar, huvudvärk och mer långvarig feber. Till mångas hjälp så finns det dock vaccin mot influensa som brukar hjälpa.

Hjälper många
De flesta människor som tar ett vaccin mot influensa slipper helt att bli sjuka, en del blir dock fortfarande drabbade men då i en mildare grad. För vissa som tar vaccination mot influensa så hjälper vaccinet inte helt och hållet, men då blir den drabbade åtminstone inte helt insjuknad, utan brukar klara sig med några få symtom. En vaccination mot influensa brukar vanligtvis innehålla tre olika sorters influensavirus, eftersom influensan som kommer årligen sällan är densamma. Just år 2014-2015 så innehåller vaccination mot influensa även vaccinet mot svininfluensa eftersom den har återkommit. Det är dock inte samma sorts vaccin som gavs ut under epidemin 2009.

2015 har fått ett oerhört starkt influensavirus att ta itu med och många av de som vaccinerar sig blir fortfarande sjuka. Viruset är så starkt att Folkhälsomyndigheterna till och med har varnat för en ökad risk för epidemi. Många medier rapporterar såsom GP, Svenska Dagbladet och SVT att Trots att många som tagit vaccination mot influensa ändå blir sjuka så är det uppmanat att fortsätta vaccinera sig. Vaccinet kan nämligen lindra sjukdomen och den förvärrar ingenting så om man är i riskgruppen så bör man ta vaccinet. Riskgruppen för att få influensa är personer över 65 års ålder, gravida, människor med hjärt- eller lungsjukdomar och överviktiga för att nämna några.

Kan gravida ta vaccination mot influensa?
Det medföljer inga risker för en gravid kvinna att ta en vaccination mot influensa, däremot ska vaccinationen inte tas i form av nässprej, utan som spruta. Om du är gravid och vill ta vaccination mot influensa så är det dock bäst att göra under den senare delen av din graviditet. Influensavaccinet har störst effekt om den tas några få veckor innan sjukdomen bryter ut. Tas vaccinet dessutom under den andra hälften av graviditeten så får även barnet ett bra skydd mot influensa. Trots att många förkylnings- och influensavirus ofta sprids på dagis och i skolor så brukar vaccination mot influensa sällan ges till barn. Har du däremot barn med flerfunktionshinder eller ett nedsatt immunförsvar så kan vaccinationen vara bra. För ungdomar över 18 års ålder kan vaccination mot influensa tas i form av nässpray.

influensaInfluensaviruset kan verka läskigt eftersom det har en så hög smittorisk, men de allra flesta behöver inte oroa sig. De människor som avlider på grund av influensa är oftast äldre personer med nedsatt immunförsvar. Det är sekundärinfektioner som orsakar dödligheten, inte själva influensan. För att hindra spridningen av viruset så är det en god hygien som gäller. Tvätta händer flera gånger om dagen och bär även med dig en handsprit som du kan använda ofta. Om du behöver nysa eller hosta så är det bäst att du gör det i armvecket. Risken är annars att du nyser i handen och tar på handtag, räcken och bord och för då smittan vidare.

Klåda i underlivet – viktigt med korrekt diagnos

Klåda i underlivet är en vanlig åkomma som uppstår bland annat i samband med att man fått en svampinfektion eller en könssjukdom. Exempelvis så får cirka 75 procent av alla kvinnor svampinfektion någon gång i livet som också innebär att man bland annat får klåda i underlivet. Även om både män och kvinnor kan få klåda i underlivet så är det vanligast att kvinnor drabbas.

Varför får man klåda i underlivet
Det kan finnas många orsaker till att man får klåda bland annat kan det bero på svamp i underlivet, som även ger besvär med illaluktande flytningar, att man har kläder som sitter tight, dålig hygien eller att man tvärtom tvättar sig för ofta. Andra vanliga orsaker kan vara att man rakar sig eller får besvär av bindor eller åtsittande trosor. Även könssjukdomar kan ge klåda och därför är det viktigt att man får reda på varför man har klåda så man kan sätta in rätt behandling som bland annat antibiotika vid svampinfektioner.

klada-underlivetInfektioner i underlivet är relativt vanligt hos kvinnor och framkallar ofta klåda i underlivet. Var fjärde kvinna som besöker en vårdklinik för könssjukdomar visar sig ha en bakteriell vaginos, som är mycket likt en svampinfektion men som behandlas annorlunda. Bakteriell vaginos är en åkomma som ger klåda i underlivet och illaluktande flytningar och ofta kan läkarna missa att kvinnan lider av bakteriell vaginos och istället tro att det är en svampinfektion då symptomen är så lika, vilket ibland kan leda till att man får fel behandling. Kvinnor som har bakteriell vaginos är också mer utsatta än andra kvinnor när det gäller att smittas av klamydia och därför är det viktigt att man får rätt antibiotika utskriven så man kan bli fri från besvären.

För att testa om en kvinna har bakteriell vaginos så krävs det att man genomgår flera tester där tre av fyra kriterier ska vara uppfyllda för att kunna ställa en säker diagnos. Testerna kallas för Amsels-metoden och innebär att läkarna kontrollerar flytningens karaktär, PH-värde, ett snifftest och slutligen granskar flytningen med mikroskop. En utredning har dock gjorts som visar att det är väldigt få vårdkliniker som använder sig av Amsels-metoden för att fastställa om kvinnan lider av bakteriell vaginos eller om det är en vanlig svampinfektion vilket leder till att många kvinnor felbehandlas och besvär som bland annat med klåda i underlivet finns då fortfarande kvar.

Nya metoder för att ställa korrekta diagnoser
Efter mycket forskning så finns det idag metoder för att ställa säkra diagnoser för de besvär som kvinnan lider av så att inte kvinnorna blir felbehandlade. Det är ett enkelt självtest där man genom en DNA-metod snabbt och enkelt får besked om ifall man lider av bakteriell vaginos eller om man har någon annan form av svampinfektion. Testet utför man enkelt hemma och sedan skickar man in testet och får svar inom några dagar. Efter att man fått svar så vet man vilken behandling man behöver för att bli kvitt sin infektion men även den klåda i underlivet som infektionen också medför.

Liten effekt på dödligheten med svensk modell för prostatacancer

Den vanligaste cancerformen bland män är prostatacancer. Man räknar med att så många som 10 prostatacancer_band000 män varje år drabbas av prostatacancer. Kunskaperna om vad som orsakar prostatacancer är idag begränsade, men det pågår hela tiden forskning inom denna sjukdom. En ny svensk modell med organiserad screening kan minska risker att dö i prostatacancer med över 40 procent. Studier kring detta har utförts vid Sahlgrenska akademien.

Liten effekt på dödligheten med Svensk modell för PSA-testning
De senaste decennierna har spontana PSA-testningar använts, men de har haft väldigt liten effekt på dödligheten. Studier vid Sahlgrenska akademin, visar däremot att om man använder sig av en mer organiserad screening som man fokuserar på de som har mest att vinna på detta, skulle man minska risken att dö i prostatacancer, med mer än 40 procent.

Organiserade PSA-testningar
Det finns inte samma program för screening av prostatacancer, som man har både när det gäller screening av livmodercancer och bröstcancer.

Istället görs PSA-tester, oftast självmant av männen. Opportunistisk screening kallas det. Men det finns inga rekommendationer hur man ska forma dessa tester.

Forskare på Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, har gjort flera stora studier där de har testat 10 000 män som de valt slumpmässigt, med organiserad PSA-testning. Dessa har sedan jämförts med resultat vid opportunistisk screening. Man upptäcker fler cancerfall tidigt, där det går att bota cancern och man minskar risken att dö, om man har ett organiserat testprogram. Det visar studierna. Hela 42 procent, minskade risken att dö, i den grupp av män som deltog i en organiserad test. Den grupp som var med i den opportunistiska screeningen sågs bara en ytterst liten minskad risk.  Av 13 män som fick diagnosen prostatacancer i den organiserade screeningen, förhindrades 1 dödsfall. Jämför man då med den opportunistiska screeningen, så förhindrades 1 dödsfall av 23 av de som fick samma diagnos.

Tester bör göras regelbundet
Vi har använt den opportunistiska screeningen i Sverige i 20 år och den är inte effektiv, den har till väldigt liten del minskat risken att dö i cancer. Dessutom leder den opportunistiska screeningen till onödig prostatacancerdiagnos, för många män. Dels blir det en psykisk påfrestning för dessa män, när de får en cancerdiagnos, dels är det stor risk att de får livslånga biverkningar av behandlingen de har fått. Utan att det har gett positiv effekt. Forskarna i Göteborg har kommit fram till att män bör bjudas in till tester regelbundet och att det ska vara PSA-screening i ett organiserat program.  Man bör börja tidigt med dessa, vid 50 års ålder och att det ska vara täta kontroller. Äldre män eller män med annan sjukdom, bör inte göra denna PSA-screening, detta för att göra risken för överdiagnostik så liten som möjligt. Man kan minska denna risk av överbehandling, genom att män med diagnos, står under noggrann uppsikt och att de bara behandlas om tumören är aggressiv.  Avhandlingen visar att 60 procent av funna tumörer vid organiserad PSA-screening, kan handläggas med aktiv monitorering.