Gastric bypass säkraste metoden vid viktminskning

För personer som lider av extrem fetma, vilket innebär att man har en BMI på över 50, så finns det idag ett par behandlingar som fungerar effektivt. Båda behandlingarna kräver ett kirurgiskt ingrepp men de olika behandlingarna har olika framgångsfaktorer visar en färsk svensknorsk studie som genomförts av forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och vid universitetssjukhuset i Oslo. Studien genomfördes på totalt 60 personer, med en snittvikt på 160 kilo och en BMI på mellan 50 och 60, varav hälften behandlades med en gastric bypass operation och den andra hälften med en metod som heter duodenal switch.

Behandlingsmetoderna som användes vid studien
En gastric bypass operation innebär att magsäcken genom ett kirurgiskt ingrepp kopplas bort helt och att maten man äter istället direkt hamnar i tunntarmen. Genom denna metod så får kroppen möjligheter ändra signaler när det gäller hungerkänslor och mättnadskänslor samtidigt som kroppen inte upptar någon överflödig energi.

Duodenal switch är en annan fetmaoperation där man istället opererar bort en stor del av magsäcken och skapar två kanaler till tunntarmen vilket innebär att bara viss mat hamnar i magsäcken medan den andra delen passerar direkt till tunntarmen. På så sätt så får kroppen mindre tid på sig att tillgodogöra sig näringen från födan.

Gastric bypass var den säkraste metoden
Fem år efter genomförda operationer så har man nu utvärderat resultaten från de båda grupperna och dessa visar att båda metoderna är framgångsrika på olika sätt. Duodenal switch gav bäst resultat när det gäller viktminskning. I genomsnitt så hade personerna i den gruppen som behandlats med duodenal switchgått ned 66 kilo medan de personer som behandlades med gastric bypass hade gått ned 41 kilo i genomsnitt. Under de fem år som studien pågick så visade det sig dock att gastric bypass var den säkraste metoden av de två då bara 10 procent av de personer som deltog i studien och behandlades med gastric bypass behövde opereras på nytt på grund av problem som uppstått efter den första operationen mot hela 45 procent av de som behandlades med den andra metoden.

De personer som behandlades med duodenal switch fick också i större utsträckning läggas in på sjukhus på grund av bland annat näringsbrist. När det gäller förminskade risker för hjärtsjukdomar, kärlsjukdomar, lungsjukdomar, diabetes och allmänt en förhöjd livskvalitet så gav båda metoderna likvärdiga resultat.

Slutsatser av studien

Gastric bypass är den säkraste metoden vid operation för viktminskning

Gastric bypass är den säkraste metoden vid operation för viktminskning

Slutsatserna man kan dra av de olika behandlingarna är att duodenal switch ledde till större viktnedgång, förbättrade kolesterolvärden och glukosvärden efter fem år men samtidigt så var denna metod också förenat med fler och större hälsorisker. De biverkningar som denna metod kunde ge var bland annat kirurgiska komplikationer och näringsbrist vilket leder till att de personer som genomgått denna behandling i betydligt större omfattning blev tvungna att uppsöka sjukhusvård än de personer som genomgått en behandling med gastric bypass.

Torsten Olbers, kirurg vid Göteborgs universitet menar att man bör använda metoden duodenal switch med stor försiktighet och att gastric bypass är den bästa metoden idag med mindre hälsorisker, även om den ger en mindre viktminskning över 5 års tid.

Läs mer om gastric bypass här.